Imperium otwiera granice dla uchodźców

Podczas gdy Nowa Republika z trudem utrzymuje stabilną sytuację na froncie, Resztki Imperium wykorzystują chwilową przerwę w atakach, przeprowadzając szereg zmian wewnętrznych. Wedle doniesień płynących z wielu niezależnych źródeł, Resztki Imperium zmieniły swoje stanowisko dotyczące postępowania wobec uchodźców wojennych.

Przypomnijmy: wraz z rozwojem wydarzeń i nieustannym przesuwaniem się linii frontu w kierunku centrum Galaktyki, powstało zjawisko masowej migracji. Ludność z podbitych światów, a także systemów, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie frontu, zaczęła przemieszczać się do bezpieczniejszych rejonów Galaktyki. Mowa tu o miliardach istot, które nagle straciły dach nad głową, a cały ich dobytek ograniczył się do kilku walizek.

Uciekająca ludność szybko zebrała się w większe skupiska, z czasem tworząc całe floty cywilnych statków, które próbowały znaleźć bezpieczną przystań w systemach oddalonych od wojny. Nowa Republika zachowała ostrożność, przekierowując uchodźców do światów buforowych, by przygotować odpowiednie warunki na kontrolę, a następnie przyjęcie i ulokowanie kosmicznych imigrantów. Dość szybko stało się jasne, że to nie wystarczy – uchodźców było zbyt wielu, a raptowne przemieszczanie się sił Yuuzhan Vongów jedynie spotęgowało przepełnienie się tymczasowych ośrodków. Floty uchodźców rozpoczęły koczowniczą wędrówkę po obrzeżach Nowej Republiki, a kierunek masowej migracji kompletnie wymknął się spod kontroli.

Resztki Imperium kategorycznie odpierały nadciągających uchodźców, zatrzymując ich przed granicami swojego terytorium. Wedle organizacji humanitarnych, stanowcza postawa Resztek doprowadziła do szeregu incydentów zbrojnych, które jedynie zaostrzyły napiętą już sytuację. Tym razem stało się inaczej. Resztki Imperium nieoczekiwanie otworzyły granice systemu Borosk, wpuszczając fragment wielomilionowej floty uchodźców, którą poddano drobiazgowej kontroli. Nieoficjalne źródła podają, że większość uchodźców otrzymała tymczasowe dokumenty i została skierowana do większych ośrodków, przygotowanych na planecie Yaga Minor. Przedstawiciele Resztek Imperium wciąż odmawiają udzielenia jakichkolwiek komentarzy dotyczącej wydarzeń z systemu Borosk.

Co ciekawe, zmiana polityki wobec uchodźców zbiegła się z czasem wzmożonej aktywności propagandowej na terytorium światów należących do Resztek Imperium. Wedle szacunkowych danych, tylko w zeszłym miesiącu otwarto tysiące nowych ośrodków rekrutacyjnych, pod którymi szybko zebrały się kolejki chętnych. Plakaty obiecujące uczestnictwo w heroicznej obronie ojczyzny podziałały na wyobraźnię młodych ludzi. Dodatkowo, rekruci mogą liczyć na szereg udogodnień, dotyczących ochrony zdrowia, gwarantowanego miejsca zamieszkania czy także na specjalne zasiłki, które pozwolą na rozpoczęcie nowego życia po zakończeniu służby. Już teraz mówi się o tym, że ośrodki rekrutacyjne na Yaga Minor rekrutują także nowo przybyłych uchodźców, wychwytując byłych żołnierzy, a także inteligencję, która może stanowić element zaplecza machiny wojennej. Pozornie altruistyczna postawa wobec uchodźców może mieć więc drugie dno – pragmatyczne, chłodne i racjonalne, tak jak same Resztki Imperium.