Napięte relacje

Z ostatniej chwili. Konflikt pomiędzy planetami Osarian oraz Rhommamool sięga zenitu. Dla przypomnienia naszym widzom, orbity tych planet raz na dekadę zbliżają się do około miliona kilometrów standardowych, co często jest powodem do zaciekłych konfliktów. Sytuacji nie poprawia także fakt, że na planetę Rhommamool zsyłani są, według nieoficjalnych źródeł, przestępcy i osoby o podejrzanej reputacji – często pochodzący z sąsiedniej Osarian. Obecne relacje komentuje Borsk Fey’lya:

Interesy poszczególnych członków Nowej Republiki, są interesami całej Nowej Republiki. To, co zostało zignorowane 12 lat temu przez moich poprzedników, nie będzie dłużej ignorowane. Osobiście upewnię się, że na powierzchnie planety zostaną wysłani odpowiedni ambasadorzy, którzy postarają się załagodzić konflikt pomiędzy dwiema planetami.

Czy rządzący planetami, Shunta Osarian Dharrg po stronie Osarian oraz Nom Anor po stronie Rhommamool, mogą dojść do porozumienia przy pomocy ambasadorów Nowej Republiki? Czy podjęcie jakichkolwiek działań odbędzie się przed końcem, czy z początkiem nowego roku? O tym będziemy informować na bieżąco w kolejnym wydaniu Holonewsów.