Postępy w śledztwie

Zaszyfrowany przekaz wewnętrzny do Prakseum i Akademii Jedi, nadany przez: Rycerza Jedi Barta, Rycerza Jedi Jadena Korra

Witajcie Jedi.
Jak zostało powiedziane na dzisiejszym zebraniu w drugiej placówce szkoleniowej Zakonu, powoli odkrywamy bardzo konkretne tropy w naszym śledztwie. Badanie szczątków ostatnio używanych droidów, między innymi na Dossun, potwierdzają, że są one jedynie wzorowane na skradzionych z Bonadan, lecz różnią się w wewnętrznej architekturze. W skrócie ujmując – podjęliśmy się porównania technik montażu tych droidów, a wszystkich znanych nam korporacji, które mogły współpracować z Grovvskiem. Potrzebne były niezliczone konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie, lecz ostatecznie wszystkie techniki i materiały, doprowadziły nas do korporacji Baktoid, która już w czasach Wojen Klonów, sprzedawała roboty Konfederacji Niezależnych Systemów – którą wszyscy znają jako po prostu Seperatystów. Jest to gigantyczna korporacja, która przez ostatnie lata przeszła wielkie zmiany, a jej rozliczne filie bywają niekiedy bardzo samodzielne. Wysłani do siedziby Jedi, zbadali możliwość bezpośredniej współpracy zarządu spółki z Grovvskiem i jego bandą. Skorzystano nawet z technik Mocy, by upewnić się w tej sprawie – całkowicie wykluczono możliwość takowej współpracy.
W świetle tych wyników, rozpoczęliśmy przegląd danych na temat wszystkich najbardziej niezależnych oddziałów tej korporacji, aż wytypowaliśmy te najbardziej podejrzane. Znajdują się one w systemach:
-Aparo
-Bajic
-Beta
-Bosph
-Clacis

Będziemy prowadzić dalsze działania, w najbliższym czasie prawdopodobnie zaczniemy wytypowywać kandydatów na bezpośrednie wyprawy do danych punktów. Należy pamiętać, że nie zamierzamy ujawniać swojej wiedzy i kontynuując dochodzenie, trzeba mieć to na względzie przy każdej rozmowie. Tak samo zdobyte przez nas dane nie mogą być znane nikomu poza Jedi.