Wyniki rekrutacji

Rekrutacja, po przedłużeniu o dodatkowy tydzień została zakończona, odbyło się także wprowadzenie nowych studentów. Zaakceptowaliśmy 12 podań – możemy to uznać za naprawdę dobry wynik, gdyż dokładnie tyle przyjętych otrzymaliśmy w poprzedniej rekrutacji – jak dotąd najbardziej pod tym kątem owocnej. Zresztą, wiele mówi fakt, że po półtora roku, poszerzyliśmy serwer o dwa dodatkowe sloty.
Studenci zostali już przydzieleni do swych grup treningowych i zaczęli już szkolenie.

Lista przyjętych:

  • Asahi Vos
  • Fenni
  • Gerey Veiriz
  • Hebran Abren
  • Ipseh Altraiser
  • Mar’Dun
  • Mirken Vandaro
  • Riyuk Lerion Rivholdegrant

Warto także dodać, że nowi Initiate będą pierwszymi, którzy przejdą swoje szkolenie w zupełnie nowym systemie – opartym o system wykładów, prowadzonych przez różnych mistrzów, a często także ich uczniów. W systemie tym ustalane są niezmienne godziny wykładów stałych, a na podstawie dostępnych dla studentów terminów – godziny wykładów jednorazowych, regularnie ustalanych przez kadrę. Grupy posiadają jednak swojego opiekuna, który przeprowadza większość jej treningów, zaliczenia, oraz przygotowuje ją do Triala.