AUTOMATYCZNA WIADOMOŚĆ ALARMOWA

 * * * DO WSZYSTKICH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH NOWEJ REPUBLIKI * * *
* * * AWARYJNY KOMUNIKAT: POZIOM UPRAWNIEŃ THETA-5B * * *
* * * ROZPORZĄDZENIE SENATU NR 7041, ART. 63 * * *

CORUSCANT ZOSTAŁO ZAATAKOWANE. UTRACONO ŁĄCZNOŚĆ ZE SZTABEM GŁÓWNYM WOJSK NOWEJ REPUBLIKI. UTRACONO ŁĄCZNOŚĆ ZE SZTABEM PREZYDENTA NOWEJ REPUBLIKI. UTRACONO ŁĄCZNOŚĆ Z SENATEM. SIEĆ HOLONET ZOSTAŁA ZERWANA.

W PRZYPADKU BRAKU NAWIĄZANIA PONOWNEJ ŁĄCZNOŚCI GLOBALNEJ W PRZECIĄGU 24 GODZIN, OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ROZKAZY:

WSZYSTKIE DOSTĘPNE JEDNOSTKI ZE ŚWIATÓW JĄDRA MAJĄ ZEBRAĆ SIĘ W PUNKCIE ZBORNYM HYDPER I NATYCHMIASTOWO UDERZYĆ W BLOKADĘ POTRÓJNEGO ZERA. W PRZYPADKU SUKCESU, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE PRZYWRÓCIĆ ŁĄCZNOŚĆ Z RESZTĄ FLOT.

WSZYSTKIE DOSTĘPNE JEDNOSTKI SPOZA ŚWIATÓW JĄDRA MAJĄ ZEBRAĆ SIĘ W PUNKTACH ZBORNYCH MONCAL, CORRIM ORAZ HYDPER. PO PRZEGRUPOWANIU FLOT ZWIĄZAĆ WROGA WALKĄ ZACZEPNĄ. ODCIĄŻYĆ POTRÓJNE ZERO I WSPOMÓC DZIAŁANIA FLOT CENTRUM.

W PRZYPADKU BRAKU NAWIĄZANIA PONOWNEJ ŁĄCZNOŚCI GLOBALNEJ W PRZECIĄGU 7 DNI, OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ROZKAZY:

NIE PODEJMOWAĆ PRÓB PRZEŁAMANIA BLOKADY UKŁADU. WYCOFAĆ SIĘ DO PUNKTÓW ZBORNYCH I PRZEGRUPOWAĆ SIĘ. W WYNIKU PIERWSZEŃSTWA RANGI UTWORZYĆ NOWĄ HIERARCHIĘ DOWODZENIA I UTWORZYĆ TYMCZASOWY SZTAB GŁÓWNY. PROWADZIĆ DZIAŁANIA SABOTAŻOWE, BY DEZORGANIZOWAĆ LOGISTYKĘ WROGA. UTWORZYĆ NOWĄ SIEĆ KOMUNIKACJI.

W PRZYPADKU BRAKU NAWIĄZANIA PONOWNEJ ŁĄCZNOŚCI GLOBALNEJ W PRZECIĄGU 31 DNI, OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ROZKAZY:

WSZYSTKIE MOBILNE JEDNOSTKI MAJĄ WYCOFAĆ SIĘ WGŁĄB TERYTORIUM I ROZPOCZĄĆ OBRONĘ GRANIC POZOSTAŁYCH SYSTEMÓW. UTWORZYĆ NIEZALEŻNE KOMÓRKI I DZIAŁAĆ AUTONOMICZNIE. SPOWOLNIĆ EKSPANSJĘ WROGA ZA WSZELKĄ CENĘ. NIE PODEJMOWAĆ PRÓB KONTAKTU Z POTRÓJNYM ZEREM.

W PRZYPADKU POWODZENIA NAWIĄZANIA SZCZĄTKOWEJ KOMUNIKACJI GLOBALNEJ, UTWORZYĆ NOWY SZTAB GŁÓWNY I STAŁĄ STRUKTURĘ DOWODZENIA. UTWORZYĆ NOWY SENAT I WYBRAĆ NOWEGO ZWIERZCHNIKA SIŁ ZBROJNYCH. WYKORZYSTAĆ WSZELKIE DOSTĘPNE ZASOBY FINANSOWE, NATURALNE ORAZ LUDZKIE, BY KONTYNUOWAĆ WALKĘ Z WROGIEM.